ХУДОЖЕСТВЕНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ В БЪЛГАРСКАТА СЦЕНОГРАФИЯ ОТ 20-ТЕ и 30-ТЕ ГОДИНИ НА 20.век

Тази книга представя изследване, което защитих успешно през 2008г. в катедра “Изкуствознание и художествена педагогика” в Националната художествена академия, гр. София с научен ръководител проф. д-р Вера Динова-Русева. 

Книгата излезе от печат през 2020г. по случай 120 години от рождението на българския график, живописец, илюстратор и сценограф Пенчо Георгиев. В нея е проследено и публикувано значимото му и плодотворно наследство като театрален художник. Работата ми в тази частично изследвана сфера наложи теренни проучвания на държавни и частни архиви, театри, галерии и институции във всички градове в страната, имащи отношение към живота и творческата дейност на Пенчо Георгиев. Там успях да издиря и заснема редица неизвестни сценографски решения като оригинали или като репродукции от стари периодични издания, които описах за първи път в дипломната си работа и публикувам в тази книга с желанието си да не бъдат безвъзвратно изгубени или забравени, както и да спомогнат на всички хора, изкушени от неговия забележетелен талант и присъствие в бъдеще. 

ЦЕНА: 25 лв